ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹

ویال پن پتاسیم (پنی سیلین جی ) 5 میلیون واحد جابر 10ع

PEN POTASSIUM® 5000000IU VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :