ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹

اسپری دهانی آترو آلدو(ایپراتروپیوم بروماید)20م ک گ200پاف 1ع

ATROALDO® 20MCG/DOSE 200DOSE INHALER

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :